Jim Thompson Art Center The May 18: the Great Heritage of Korea's Democracy
PAST SPECIAL PROGRAM

The May 18: the Great Heritage of Korea's Democracy

The May 18: the Great Heritage of Korea's Democracy

การลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม: มรดกที่ยิ่งใหญ่ของประชาธิปไตยในสาธารณรัฐเกาหลี

 

นิทรรศการภาพถ่าย

สนับสนุนโดย the May 18 Memorial Foundation

จัดแสดงโดย Assistant Professor Dr. Pandit Chanrochanakit (ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ)

 

จัดแสดง ณ หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน 

ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 ตุลาคม 2565

เวลา 10.00 - 18.00 น. 

ไม่มีค่าเข้าชม

__________

ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

 

ณ หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน: Jim Thompson Art Center ชั้น 2 Event Space

ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1, ปทุมวัน 

 

เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางออกที่ 1

ที่จอดรถจำนวนจำกัด สำหรับผู้มาเยี่ยมชมนิทรรศการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม the May 18 Memorial Foundation

Website: http://www.518.org/intro.html

Facebook: https://www.facebook.com/518org

 

ABOUT ARTISTS