Jim Thompson Art Center Timirbhu: the New World Order
PAST EXHIBITION

Timirbhu: the New World Order

นิทรรศการ Timirbhu: the New World Order
ศิลปิน นักรบ มูลมานัส
จัดแสดง 22 กันยายน - 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 18:00 น. (ปิดทุกวันอังคาร)


พิธีเปิดนิทรรศการพร้อมเสวนา วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. เสวนาหัวข้อ “ วรรณกรรม / ดิจิทัล / ศิลปะ: พรมแดนที่เชื่อมโยง? ”
สถานที่: ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน
จัดโดย: โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI) คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นิทรรศการ Timirbhu: the New World Order เป็นการนำเสนอวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วง ฉบับพระยาลิไท วรรณคดีสมัยสุโขทัยเรื่องนี้พรรณนาถึงจักรวาลวิทยาที่ประกอบไปด้วยภพภูมิต่าง ๆ รวมถึงสวรรค์และนรก อีกทั้งเรื่องราวการกำเนิดและการล่มสลายของมนุษยชาติ ศิลปินต้องการ เชื่อมโยงช่องว่างระหว่างวรรณกรรมกับเทคโนโลยี รวมไปถึงอดีตอันไกลโพ้นกับโลกร่วมสมัย ด้วยการนำวิธีการทางภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เข้ามาพินิจวิเคราะห์ตัวบทวรรณคดี และสร้างแบบจำลองภาษาที่จะเรียบเรียงไตรภูมิพระร่วงขึ้นใหม่ โดยศิลปินทำงานร่วมกับ ผศ.ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ และนิสิตจากสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เนื้อหาของวรรณคดีที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่จะจัดแสดงร่วมกับงานศิลปะจัดวาง ประกอบไปด้วยชิ้นงานสองมิติและสามมิติที่ศิลปินได้แรงบันดาลใจจากกระบวนการทำงานและเนื้อหาสาระของไตรภูมิที่สร้างขึ้นใหม่ ด้วยเป้าประสงค์ที่จะสร้างบทสนทนาให้ผู้ชมได้พิจารณาถึงวรรณคดีในบริบทใหม่ เป็นการธำรงมรดกทางวัฒนธรรมให้ยังโลดเล่นอยู่ในการรับรู้ของผู้คนในโลกร่วมสมัย รวมไปถึงต่อยอดไปสู่การพิจารณาอดีต พิเคราะห์ปัจจุบัน เพื่อเชื่อมโยงไปยังอนาคตอย่างมีรากฐานและมีความริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านวัตกรรมและเทคโนโลยี

 

กิจกรรมประกอบนิทรรศการจัดขึ้น 2 ครั้ง

1. วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.
เสวนาหัวข้อ “วรรณกรรม / ดิจิทัล / ศิลปะ: พรมแดนที่เชื่อมโยง?”

2. วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น
เสวนาหัวข้อ “อ่านใหม่ไตรภูมิ: Book club สำรวจจักรวาลไตรภูมิพระร่วงด้วยสายตาของโลกร่วมสมัย”

 

 

Timirbhu: the New World Order
Artist: Nakrob Moonmanas
Dates: 22 September – 23 October 2022, 10.00 – 18.00 hrs (Closed on Tuesday)


Opening: 22 September at 16.00 hrs. with a panel discussion “Literature / Digital / Art: Connected borders?”
Location: William Warren Library, Jim Thompson Art Center
Organized: by Faculty of Fine and Applied Arts Multidisciplinary Art Innovation Center (FAAMAI), Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University

 

Timirbhu: the New World Order is an exhibition about a Thai Literature “Traibhumikatha” the story of the three planes of existence written by Phraya Lithai of Sukhothai (Maha Thammaracha I). This Literature from Sukhothai period portrays Buddhist cosmology that consisted of different realms, including Heaven and Hell, and the story of the birth and the fall of humankind. The artist created the artworks with an inspiration to connect the void between literature and technology, the distant past and the contemporary world. The artist explored the subject by using a computational linguistics approach to analyze the literature and create a new language model to rewrite a new version of “Traibhumikatha”, co-created with Dr. Attapol Thamrongrattanarit and students from Language and Information Technologies major, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.

 

A newly-defined version of the literature will be displayed along with 2D and 3D installation artworks inspired by the work process and contents from this new interpretation of “Traibhumikatha”. The artist aims to create a dialogue with audience to look at the literature in a different version of context, with a hope to maintain a cultural inheritance within the mind of people of our contemporary society. And to encourage people to further discuss about the past, reflect on our present, and connect to the future with creativity that integrated with innovations and technologies.

 

We will have 2 Panel Discussions for the exhibition.

1. 22 September 2022 at 16.30 hrs.
: Panel Discussion “Literature / Digital / Art: Connected borders?”

2. 9 October 2022 at 14.00 hrs.
: Panel Discussion “Re-read Timirbhu: Book Club discovering the Traibhumikatha Cosmology through the contemporary world’s lens”

 

information: https://www.facebook.com/events/472505411442299/?ref=newsfeed

facebook: https://www.facebook.com/chulafaamai

 

เข้าชมฟรี / No admission fee

#Timirbhuthenewworldorder #Nakrobmoonmanas #FAAMAI #FAACHULA

ABOUT ARTISTS
Jim Thompson Art Center Nakrob Moonmanas
Nakrob Moonmanas
ศิลปินสร้างผลงานจากการตัดปะเรื่องเล่าของอดีตและความทรงจำ ขึ้นมาจากชิ้นส่วนทางประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ตำนานความเชื่อ วัฒนธรรมหลากแขนงจากทั้งอดีตที่ผู้คนมองข้ามและผู้คนคุ้นเคย มาทาบทับกับโลกร่วมสมัย เพื่อสร้างเรื่องเล่าทางเลือก อันจะนำไปสู่การตั้งคำถามกับปัจจุบันที่เป็นผลพวงมาจากวันเวลาที่ผ่านไปแล้ว