การบรรยาย: ภาพวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการมรณกรรมของฟอลคอน

 

Educational Programme: The Making of Golden Teardrop

A Lecture:  The Kaleidoscopic History of the Death of Constantine Falcon

Date: Saturday, March 19, 2016

Time: 15:00 – 17:00 hrs.

Lecturers: Assoc. Prof. PreedeePhisphumvidhi and Prof.KampolChampapan

 

The last event of the educational program will take visitors to back in time to the reign of King Narai of Ayutthaya, when the international traderelation of the royal court was at its highest. Thetrading monopoly between the Siamese court and foreign merchants provided supreme political power and strong connections to many nobilities of the court, including Constantine Falcon, the Greek prime counselor to the King.  The death of Constantine Falcon will be the main topic analyzed and discussed through series of historical records by the lecturers, Assoc. Prof. Preedee Phisphumvidhi, theauthor  of Fighting for King Narai’s Throne, together Prof. Kampol Champapan from Department of History, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.

 

 

กิจกรรมเพื่อการศึกษานิทรรศการ The Making of Golden Teardrop

การบรรยาย: ภาพวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการมรณกรรมของฟอลคอน 
วันที่: เสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559
เวลา: 15.00-17.00 น. 
วิทยากร: รศ.ดร.ปรีดี พิษภูมิวิถี / อาจารย์กำพล จำปาพันธ์

 

กิจกรรมปิดท้ายนิทรรศการ The Making of Golden Teardrop ที่จะย้อนไปในสมัยพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นยุคที่การติดต่อทางการค้ากับประเทศตะวันตกเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จึงเป็นโอกาสในการสร้างฐานอำนาจและการต่อรองทางการเมืองให้กับขุนนาง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเจ้าพระยาวิชาเยนทร์หรือฟอลคอน แต่อำนาจที่ได้มานั้นกลับกลายเป็นภัยมาสู่ตนเองในท้ายที่สุด การบรรยายจะวิเคราะห์ภาพการมรณกรรมของฟอลคอนที่มองผ่านการบันทึกทางประวัติศาสตร์หลากหลายชุด วิทยากรโดยผศ.ดร.ปรีดี พิษภูมิวิถี เจ้าของผลงานหนังสือ “ชิงบัลลังก์พระนารายณ์” ร่วมกับ อาจารย์กำพล จำปาพันธ์ จากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

ABOUT NARRATOR
SHARE TO SOCIAL