อบรมเชิงปฏิบัติการทำขนม: Fios de Ovos นั้นหรือที่แท้คือฝอยทอง? การเดินทางของขนมหวานจากโปรตุเกสสู่ประเทศสยามและเมืองท่าอื่นๆ

 

Educational Programme: The Making of Golden Teardrop
 

A Dessert Making Workshop: Fios de Ovos,is that Foi Thong?  The Journey of Portuguese Sweets to Siam and Seaports of the World

Date: Sunday, February 21, 2016

Time: 14:00 – 17:00 hrs.

Lecturers: Yuwadee Vatcharangkul and Patisserie Chef

 

A lecture/demonstration of how to make ‘Foi Thong’ a Thai sweet with its origin traced back to Ayutthaya period.  It is believed that the sweet was invented by Marie Guimar, an Ayutthayalady with Japanese, Bengalese and Portuguese origins. Made with egg yolk and sugar, the typical ingredients in Portuguese sweets, Foi Thong is different from other Thai sweets which normally have coconut as based ingredient. Participants will get a chance to make and try this delicious Thai sweet along with learning more about the history of interactions between Siam and other nations through the journey of Foi Thong.  The guest lecturer, Yuwadee Vatcharangkul, is a director of the historical documentary 500th Year of Siamese-Portugese Relation.

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการทำขนม: Fios de Ovos นั้นหรือที่แท้คือฝอยทอง? การเดินทางของขนมหวานจากโปรตุเกสสู่ประเทศสยามและเมืองท่าอื่นๆ 
วันที่ : อาทิตย์ที่ 21   กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา: 14.00-17.00 น. 
วิทยากร: ยุวดี วัชรางกูร ร่วมกับเชฟทำขนม

 

การบรรยายกึ่งสาธิตทำ “ขนมฝอยทอง” ซึ่งเป็นขนมที่ถูกเผยแพร่ในสมัยอยุธยา โดยท้าวทองกีบม้าสตรีลูกผสมญี่ปุ่น เบงกอล และโปรตุเกส ซึ่งเป็นอาหารหวานที่ใช้ส่วนผสมไข่ น้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลัก อันเป็นลักษณะอาหารของชาวโปรตุเกส ซึ่งต่างไปจากขนมไทยในสมัยนั้นที่จะใช้เพียงมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลัก นอกจากผู้ชมจะได้ร่วมทดลองทำและลองชิมขนมฝอยทองแล้ว ยังจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ผ่านขนมหวาน ที่กำเนิดขึ้นจากการเดินทางของประเทศตะวันตกเพื่อมาแสวงหาเครื่องเทศ จนเกิดการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกับชาวพื้นเมืองทั้งในประเทศสยามและเมืองท่าอื่นๆ วิทยากรโดยคุณยุวดี วัชรางกูร ผู้กำกับสารคดี 500ปี ความสัมพันธ์สยาม-โปรตุเกส

 

ABOUT NARRATOR
SHARE TO SOCIAL