Jim Thompson Art Center Utopia Now

Utopia Now

Utopia Now

 

Jim Thompson Art Center is pleased to present the new exhibition will take place this March 2023.

(For English, please scroll down)

 

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการใหม่ที่จะจัดแสดงขึ้นในเดือนมีนาคม 2566 นี้

Utopia Now & Uncountable Time

 

read more information Uncountable Time

http://www.jimthompsonartcenter.org/exhibition/1241-uncountable-time


Utopia Now, แกลเลอรี่ 1

นิทรรรศการ โดย ไค วัลโคเวียค (ประเทศออสเตรีย) ร่วมกับ ธีระวัฒน์ คาเงะ มลวิไล (ประเทศไทย)

คิวเรต โดย สเตฟานี ดามีอานิตช์ (ประเทศออสเตรีย)

 

Utopia Now, Gallery 1

By Kay Walkowiak (Austria) In collaboration with Teerawat Kage Mulvilai (Thailand)

Curated by Stephanie Damianitsch (Austria)

.

นิทรรศการ Utopia Now โดย ไค วัลโคเวียค ร่วมกับ ธีระวัฒน์ คาเงะ มุลวิไล

ตั้งคำถามกับรากฐานของขนบธรรมเนียมตะวันตกและโลกเสรี-ทุนนิยม

เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งในสังคมทั่วโลก อันเป็นผลมาจากปัญหาโลกร้อน โรคระบาด และเกมเชิงอำนาจในโลกทุนนิยม

 

จากแนวคิดเรื่องยูโทเปียหรือโลกแห่งอุดมคติ ผลงานในนิทรรศการมีบทบาทเป็น “จอภาพ” ที่เชื้อเชิญให้ขบคิดถึงความเป็นไปได้อื่นที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ศิลปินตั้งข้อเสนอให้เปลี่ยนย้ายความสนใจจากปัจเจกไปยังการอยู่ร่วมกันในรูปแบบใหม่ๆ, การช่วยเหลือเกื้อกูล, และประชาธิปไตย “ปีศาจ” ที่มาในร่างของธีระวัฒน์เข้าสำรวจพื้นที่ทิ้งร้างอันเป็นสถาบันหลักของทุนนิยมในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า สนามบิน หรือโรงภาพยนตร์ ปรากฏดั่งเสียงสะท้อนของความตายและการปฏิเสธความล่มสลายของตัวมันเอง ความรู้สึกระคายต่อสิ่งที่คุ้นชินซึ่งถูกนำเสนอผ่านภาพของอดีตอันเสื่อมโทรมในงานชุดนี้ ชวนให้เราคิดถึงอนาคตทางเลือกที่ควรค่าแก่การต่อสู้

.

Utopia Now by Kay Walkowiak in collaboration Teerawat Kage Mulvilai, put into question the fundamentals of the Western tradition and the liberal-capitalist world. In the face of the current worldwide social conflicts, resulting from global warming, pandemics, and capitalist power play.

 

Evolving around the idea of the utopian, the works presented in the exhibition act as projection screens that invite to think about possible alternatives for the way we interact with the world and our fellow humans. They propose a shift of emphasis from individualism to consider new forms of coexistence, collaboration, and, therefore also democracy. A ghost embodied by Teerawat explores various dilapidated or abandoned places. Central institutions of capitalist society – be it department stores, airplanes, or cinemas – appear like resonances of their demise and thus their negation. By irritating the familiar, which is presented as past and decayed, invites us to think about an alternative future worth fighting for.

 

นิทรรศการ Utopia Now เกิดขึ้นได้ด้วยการอำนวยการจัดแสดงโดย หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน, ร่วมด้วยการสนับสนุนจาก มูลนิธิเจมส์ เอช. ดับเบิลยู. ทอมป์สัน, ดร. ดิสพล จันสิริ, Phileas, และ สถานทูตออสเตรียแห่งประเทศไทย

 

This exhibition, Utopia Now is made possible by the facilitation of The Jim Thompson Art Center, together with the generous support of The James H.W. Thompson Foundation, DC Collection, Phileas, and Austrian Embassy Bangkok.

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2566

ตั้งแต่เวลา 17:00 - 21:00 น. ณ ห้องโถงกิจกรรม ชั้น 2
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่: https://forms.gle/5nuDAoZMsqhfdyS69
.
นิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2566
.

­­­The opening ceremony on Saturday, 11 March – 30 June 2023  from 17:00 to 21:00 at the Event Space on the 2nd floor. For anyone interested, please see more details and register via this link: https://forms.gle/5nuDAoZMsqhfdyS69


Exhibition period: 11 March – 30 June 2

ABOUT ARTISTS